Last edited by Faeran
Wednesday, February 5, 2020 | History

2 edition of Gwybodaeth i rieni = found in the catalog.

Gwybodaeth i rieni =

Gwynedd (Wales). County Council (1996-). Education Department.

Gwybodaeth i rieni =

Information for parents.

by Gwynedd (Wales). County Council (1996-). Education Department.

  • 225 Want to read
  • 9 Currently reading

Published by Cyngor Gwynedd = Gwynedd Council in Caernarfon .
Written in English


Edition Notes

Welsh and English text.

Other titlesInformation for parents.
The Physical Object
Pagination10,12,10p.
Number of Pages12
ID Numbers
Open LibraryOL17499367M

Neu yn chwilio am gymorth wrth ddysgu? Wedyn, y mae angen ar Fwrdd yr Iaith ei gymeradwyo cyn iddo gael ei dderbyn yn derfynol gan y cwmni dan sylw. Share this:. The Ar Ben Ffordd series is enjoyable reading material for Welsh learners. A complete part course in one book, using photo-strip cartoons; with grammar, exercises, conversations and vocabulary. We had lots of fun, and even had time to have a play in the park on the way back to school.

We also decorated photo frames and had a photograph of our first day in school. There won't be specific dates or times, as we will be going out depending on the weather. We have been growing cress in our class. Are you a learner who panics when you meet a Welsh speaker? Anableddau 'cudd' "Bydden i'n hoffi gweld cefnogaeth i rieni

Mae hefyd yn poeni bod anwybodaeth yn arwain at labelu plant yn blant "drwg", ac yn galw am drafodaeth fwy agored ynghylch anableddau. Llythrennedd, Rhifedd a Chymwyseddau Digidol Partneriaeth gyda Llyfrgell Llanrwst a Llyfrgelloedd Conwy Rydym yn falch iawn fel ysgol i fod wedi cychwyn partneriaeth newydd gyda Llyfrgelloedd lleol gan gynnwys Llyfrgell Llanrwst. Thank you for your help. The Ar Ben Ffordd series is enjoyable reading material for Welsh learners. Mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus ysgrifennu Cynllun yr Iaith Gymraeg y mae'n rhaid ei gymeradwyo ymlaen llaw, sy'n nodi ymrwymiad i drin y Gymraeg yn gyfartal. Mae croeso i'ch plant gadw eu wellies yn y locer os ddymunwch, ond gan ein bod yn mynd allan i'r goedwig mewn grwpiau bach, mae digon o wellies ar gael i fenthyg.


Share this book
You might also like
Washington Redskins

Washington Redskins

Drums of doom

Drums of doom

B.C.G. vaccination against tuberculosis

B.C.G. vaccination against tuberculosis

International manual of linguists and translators.

International manual of linguists and translators.

Jerusalem calling

Jerusalem calling

Chaucers England.

Chaucers England.

The naturalist in Nicaragua

The naturalist in Nicaragua

Metaphor

Metaphor

Demography, human geography and human ecology.

Demography, human geography and human ecology.

Chile

Chile

Tae New Routes to English Book 2 (Tae New Routes to English)

Tae New Routes to English Book 2 (Tae New Routes to English)

Gerrit Smiths land auction

Gerrit Smiths land auction

Alewife.

Alewife.

Gwybodaeth i rieni = book

LLYFRAU I DDYSGWYR CYMRAEG

We will be going outside to do forest school activities as much as we possibly can! To finish the day they had a play at the park. Ar hyn o bryd, o'r Saesneg y benthycir fwyaf, ac o ieithoedd eraill y byd drwy'r Saesneg.

Llythrennedd, Rhifedd a Chymwyseddau Digidol Partneriaeth gyda Llyfrgell Llanrwst a Llyfrgelloedd Conwy Rydym yn falch iawn fel ysgol i fod wedi cychwyn partneriaeth newydd gyda Llyfrgelloedd lleol gan gynnwys Llyfrgell Llanrwst. We read the story of Pablo the banana who helped make sure that the farmers got a fair wage.

Rydym yn ddarlunwyr arbennig yn ein dosbarth ni. A complete language-learning kit to help you start to become a bilingual family. Diolch i Cyngor y Dref am drefnu'r trip. We must be sure that there is no conflict of interest, and that the Welsh Language Commissioner can demonstrate how she will offer the required fresh approach to this new role.

Er bod llawer o siopau yn dangos arwyddion dwyieithog, prin ydy defnydd o'r Gymraeg ar ddeunydd pacio a chyfarwyddiadau. Does what you learned in class vanish? Mae'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn awyddus iawn i gefnogi'n disgyblion a byddwn yn defnyddio ein pencampwyr darllen I'w cynorthwyo i ddewis llyfrau ar gyfer adnewyddu yn yr ysgol ac yn y llyfrgelloedd.

Owain 2017

Mae adnoddau pellach hefyd ar gael ar safwe Moodle yr ysgol. Ni fydd y Gymraeg ar yr arian Prydeinig newydd ymlaener gwaethaf iddi gael ei dylunio gan Ogleddwr ac yn cael ei bathu yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant, De Cymru. We have been growing cress in our class. Yn addas ar gyfer y car, ar y traeth neu yn y bath!

Welsh Rules Exercises 2, o ymarferion am gyfieithu, treiglo, cywiro camgymeriadau a dewis geiriau eich hunan. Are you a Welsh speaker who would like to help learners but worry that your Welsh is not good enough?

Pynciau Cysylltiedig. Welcome to Welsh Cwrs Cymraeg rhan mewn un llyfr, yn defnyddio cartwnau, gramadeg, ymarferion, trafodaethau a geirfa. Each lesson has a real conversation and presents new words and sentence forms. The Ar Ben Ffordd series is enjoyable reading material for Welsh learners.

No complicated grammar. Cyfres y Dderwen Darllen heriol ar gyfer yr arddegau hwyr ac yn addas i oedolion yn ogystal — gan gynnwys dysgwyr lefel uwch. Yr enw brodorol ar yr iaith yw Cymraeg, a'r enw brodorol ar y wlad yw Cymru. Share this:.Llythrennedd a Rhifedd – Gwybodaeth i rieni: clawr.

Rhifedd – Mae gwybodaeth am sut mae rhifedd yn cael ei ddysgu yn yr ysgol ar gyfer rhieni ar gael drwy’r ddolen hon. Llyfryn Rhifedd Fel rhan o’n gwaith i ymateb i flaenoriaeth rhifedd cenedlaethol, rydym wedi diwygio ein cefnogaeth i ddisgyblion a rhieni ar strategaethau rhifedd.

Gallwch nawr ddefnyddio cynnwys y BBC drwy’r dyfeisiau Amazon Alexa a Google Home, a reolir â llais. Yn y dyfodol, byddwn yn cefnogi hyd yn oed mwy o’r mathau yma o ddyfeisiau.

Llyfrau Llyfrgell / Library Books: Llythyron gwybodaeth i rieni/ Information and correspondence for parents. Hwyl yn yr haul / Fun in the sun; Tasgiau i wneud adref a phethau i'ch helpu adref/ Homework tasks and things to help you at home. Apps defnyddiol/Useful Apps.

Annwyl rieni Er gwybodaeth: Byddem yn cynnal noson i rannu gwybodaeth ynglyn â’r Cwricwlwm newydd, hybu darllen a gwaith cartref yn fuan.

Gwybodaeth Ddefnyddiol/Useful information

Bydd y digwyddiad yn neuadd yr ysgol gyda chyfleusterau gwarchod plant os bydd angen. Mi fyddem yn cadarnhau y dyddiad yn fuan. Hefyd, gallaf ond annog y llyfr yma i rywun sydd angen syniadau a strategaethau er mwyn ymarfer sgiliau sylfaenol adref.

Mar 22,  · Info Parents Book W_Layout 1 23/09/ Page 3. Cynnwys Llythyr i Rieni Cynnwys. Tudalen 2 Tudalen Addysg yn Ninas a Sir Abertawe gan gynnwys Coleg Gwˆyr. Annwyl Rieni / Warchodwyr, Mae gwybodaeth defnyddiol a phwysig ar gael ar y doleni isod i gynorthwyo Rhieni a Gofalwyr i sicrhau bod eu plant yn ddiogel wrth ddefnyddio'r rhyngrwyd.

Following the English book fair recently held at the Hafan at Gwynllyw between the 20thth January, it is a pleasure to announce that £ worth of.